Välkommen till CHARM

Om CHARM

CHARM startades vintern 2021 med idén att etablera norra Sverige som en kunskapsregion för framtidens livsmedel med Älvsbyn som nav för hållbar mat- och dryckesproduktion. Syftet är att utveckla lönsam produktion som kännetecknas av industriell excellens, resurseffektivitet och cirkularitet. Detta ska leda fram till kvalificerade, attraktiva arbetstillfällen i regionen.

Läs vidare om våra projekt


Alla rättigheter tillhör Charm i Norr