Projekt

CHARM-fabriken

Den 8 december 2023 beviljade Tillväxtverket medel för ett fysiskt foodlab i Älvsbyn – vi kallar projektet CHARM-fabriken. Projektet drar igång i mars 2024. Vi vill att CHARM-fabriken ska vara en plats där vi tillsammans innoverar framtidens hållbara mat. Planen är även att hålla Föreläsningar och workshops i digitalt format.

Projektägare är Älvsbyn kommun och delvis föreningen CHARM.

2000 m² i Älvsbyn

Under 2023 inleder CHARM projektet 2000 m² i Älvsbyn, Norrbotten. Projektet kommer att pågå i fyra år med odling under tre säsonger. Projektet sker i samarbete med Älvsby Folkhögskola, BeSt Landtbruk Nybyn och Polarbrödsgruppen.

Se en film om projekt 2000 m² här

I nuläget använder Sveriges konsumenter i genomsnitt ungefär 4000 m² odlingsbar mark vilket inte är hållbart i längden. Dagens produktion av mat har stor negativ påverkan på miljön, både lokalt och globalt, bland annat genom att bidra till minskad biologisk mångfald, klimatutsläpp, giftspridning och övergödning av hav och sjöar. Om vi skulle fördela all odlingsbar mark i världen rättvist på hela jordens befolkning skulle var och en av oss kunna förfoga över en yta motsvarande 2000 m².

Artur Granstedt har tagit fram ett odlingskoncept för hållbar produktion och konsumtion av god och hälsosam mat, som kallas 2000 m². I konceptet visar han hur vi kan öka jordens bördighet, få den att blomstra, och samtidigt odla god mat till alla. Grunden är det man internationellt och i FN kallar regenerativt jordbruk, eller kretsloppsjordbruk, med fokus på hela odlings- och livsmedelssystemet. Experimentet 2000 m² har redan genomförts på Rosendals Trädgård i Stockholm. Det pågick under två odlingssäsonger men själva odlingen är pausad sedan 2020.

CHARMs ambition är att genomföra experimentet i Älvsbyn med start 2023. Förhoppningen är att projektet kan generera ringar på vattnet genom att visa hur matglädje och hälsosam mat kan kombineras med odling som ökar markbördigheten och hjälper oss leva inom planetens gränser.

North Table

Emil Hansius testar North Table är en Youtubefilm om hållbar matproduktion i norra Sverige.  I filmen lyfter vi entreprenörer och hantverkare som bidrar till en mer hållbar framtid genom sitt företagande. Filmen riktar sig till ungdomar och vuxna i åldrarna 15–35 år och därför anlitades Piteåbaserade Youtubern Emil Hansius som programledare.

Medverkar i filmen gör Polarbröd, Klöverbergs gård, Skatauddens lantgård, Bee at work och renskötaren Hilda Granberg. Kocken och matinspiratören Sara Dupuich är också med i filmen. Saras uppdrag var att skapa norrländska tapas av råvaror från de aktörer som Emil besöker.

Vi hoppas att serien bidrar till ökad kunskap och inspiration kring framtidens hållbara livsmedelsproduktion så att vi tar hand om jorden bättre.

Målet med projektet North Table är att göra skillnad för miljön och klimatet samtidigt som vi visar på nya sätt och personer inom företagande i norr, i ett format som ska vara underhållande och enkelt att ta del av.

Projektet finansieras av Stiftelsen Greta, Anna Borgeryds minnesfond och Sparbanken Nord.

Du hittar filmen här.


Kreativ Industriell Symbios

Kreativ Industriell Symbios (KIS) är namnet på ett utvecklingsprogram som startade hösten 2022. Projektet utgår från våra största hållbarhetsutmaningar, skogen och maten. Idén bakom KIS är att utveckla en testbädd mellan stora och små företag på två platser i Norrland, i Örnsköldsvik och i Älvsbyn. Tanken är att kunskapsutveckling och synergier kan uppstå mellan platserna och företagen.

Projektet finansieras av EU, RISE och Handelshögskolan i Umeå och utgår från Örnsköldsvik och Älvsbyn. I Örnsköldsvik erbjuds små och medelstora företag inom kulturella och kreativa näringar affärsutveckling och att utforska innovationsprocesser tillsammans med Holmen Skog. I Älvsbyn är det nätverket CHARM och Polarbröd som samarbetar, med fokus på mat och dryck.

Programmet ska hjälpa företagen att återhämta sig efter pandemin och att utveckla motståndskraft genom nya affärsmöjligheter. Programmet liknas vid en innovationsresa och kan kännas som en utmaning för deltagarna eftersom utgången är okänd.

Ett antal kreativa workshops genomfördes innan uppstarten av projektet den 12 september 2022. Sedan dess har fler träffar med teman som Platsens betydelse och Symbios och cirkularitet ägt rum. Nästa steg är att jobba vidare med alla idéer.

Alla rättigheter tillhör Charm i Norr