Om CHARM

CHARM startades vintern 2021 med idén att etablera norra Sverige som en kunskapsregion för framtidens livsmedel med Älvsbyn som nav för hållbar mat- och dryckesproduktion. Syftet är att utveckla lönsam produktion som kännetecknas av industriell excellens, resurseffektivitet och cirkularitet. Detta ska leda fram till kvalificerade, attraktiva arbetstillfällen i regionen.

En workshopserie i sex delar genomfördes våren 2021 där 250 personer deltog. Fem fokusfrågor ledde fram till en designsprint efter semestern där vi testade den mest intressanta idén, att etablera ett Food Lab i Älvsbyn. Förstudien hann även med att dokumentera CHARM genom en film som spelades in i Älvsbyn i september. Den var i sig ett sätt att testa den kommunikativa delen av CHARM-arbetet, det som vi kallat CHARM table. Workshopserien ledde även fram till ett manifest och en definition av industriell excellens.

Vägen framåt

För att kunna arbeta vidare efter den framgångsrika förstudien har vi beslutat bilda CHARM ekonomisk förening. Föreningen startas av Polarbrödsgruppen AB, Skatauddens lantgård AB och Älvsby Folkhögskola. Fler medlemmar välkomna. Föreningen blir det paraply som CHARM-arbetet utgår från. Intressenter som ställer sig bakom CHARMs manifest och betalar en årlig medlemsavgift kan bli medlemmar. I första hand riktar sig medlemsskapet till företag i livsmedelsbranschen. Även offentliga aktörer, akademi och andra föreningar kan bli medlemmar.

Tanken med den ekonomiska föreningen är att skapa en plattform som kan hantera inkomna bidrag och fungera som part i olika projekt. Ekonomiska föreningen CHARM finns för att underlätta samarbete mellan olika aktörer och etablera norra Sverige som en kunskapsregion för framtidens livsmedel med Älvsbyn som nav för hållbar mat- och dryckesproduktion. Föreningen har inte som uttalat mål att gå med vinst, men bör kunna stå på egna ben genom finansiering, genom projektmedel och annat.

Alla rättigheter tillhör Charm i Norr