Manifest

Ur kris föds innovation och kämpaglöd. När vi på Polarbröd drabbades av den tragiska branden i Älvsbyn den 23 augusti 2020 beslutade vi att ta chansen att förverkliga idéer vi har levt med länge och göra det tillsammans med fler. Vi samtalade med andra, både på lokal och nationell nivå, och upptäckte att det finns ett stort intresse för att skapa ett nav för framtidens mat och dryck som utgår från Älvsbyn. 

Vi kallar det CHARM – Centrum för hållbar, attraktiv, resilient mat- och dryckesproduktion. CHARM syftar till att uppnå en blomstrande livsmedelssektor i norr, som präglas av industriell excellens och bidrar till framtidens hållbara livsmedelssystem.  

Industriell excellens innefattar både produktions- och marknadsaspekter. Industriellt excellent verksamhet inom mat- och dryck är enligt oss visionsdriven. Den erbjuder en utvecklande arbetsmiljö och skapar attraktiva produkter för en växande grupp engagerade konsumenter, har branschledande och resurseffektiv produktion och präglas av innovationsarbete i hela värdekedjan.    

CHARM är också en förkortning med följande innebörd:     

Centrum för oss är en mötesplats. Den kan vara både fysisk och digital och samlar oss med en gemensam vision och målbild. Kan ibland kallas för ekosystem, kluster, nav eller nätverk.   

Hållbar innebär att det vi gör är långsiktigt bärkraftigt, att det sätt vi lever på idag inte hindrar framtida generationers möjligheter till goda liv. 

Attraktiv betyder tilltalande och relevant för nuvarande och kommande kunder. 

Resilient betyder motståndskraftig och anpassningsbar, oömtålig som vi i Norrland skulle kunna säga. Att kunna förändra sig efter nya förutsättningar, att vara stabil nog att klara av att ställa om.   

Mat och dryck är det som håller oss vid liv, och hela nyckeln i hållbarhetsfrågan för mänskligheten. Kan vi lösa utmaningen med hållbara livsmedel, skapar vi förutsättningar för goda njutbara liv även i framtiden.  Vi vill ta ut Norrland i världen och utveckla livsmedelssektorn i norr. Vi tror att vi har störst möjlighet att lyckas om vi gör detta tillsammans. Håller du med? Fortsätt då gärna att vara med på denna resa med oss! 

Alla rättigheter tillhör Charm i Norr